Accessibility icon
>

Strateško planiranje

Javna ustanova ima ključnu ulogu u pripremi akata strateškog planiranja Istarske županije kojima se definiraju razvojni smjerovi i strateški ciljevi za razdoblje 2021.-2027.

Plan razvoja Istarske županije 2022. – 2027.

Plan razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. – 2027. godine temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja, koji se donosi u svrhu definiranja posebnih ciljeva za provedbu dugoročnih akata strateškog planiranja, Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine te sektorskih i višesektorskih strategija ...

Saznajte više
Otoci

Zakonodavni, strateški i institucionalni okvir, teritorijalna strategija razvoja i mogućnosti ulaganja u razvoj otoka ...

Saznajte više
Provedbeni program Istarske županije 2022. – 2025.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17), Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine je kratkoročni akt strateškog planiranja, kojim se osigurava ostvarenje strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske ...

Saznajte više
Županijska razvojna strategija do 2020

Županijska razvojna strategija je temeljni planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj svake županije te ključni dokument politike regionalnog razvoja, u kojem se, sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike ...

Saznajte više
Sektorske strategije

1. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije 2018. – 2023. godine

2. Program zaštite okoliša Istarske županije 2019. – 2023.

3. Strategija razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016. – 2020..

Saznajte više

Relevantna regulativa

Strateški dokumenti

Zakonski akti

Podzakonski akti