Accessibility icon
>

Strateško planiranje

Javna ustanova ima ključnu ulogu u pripremi akata strateškog planiranja Istarske županije kojima se definiraju razvojni smjerovi i strateški ciljevi za razdoblje 2021.-2027.

Plan razvoja Istarske županije 2021.-2027.

Plan razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. – 2027. godine temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja, koji se donosi u svrhu definiranja posebnih ciljeva za provedbu dugoročnih akata strateškog planiranja, Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine ...

Saznajte više
Strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR)

SPUR je informacijski sustav za upravljanje strateškog planiranja i upravljanja razvojem koji pruža usklađen sustav za identifikaciju trenutnog stanja kroz pokazatelje i indikatore za praćenje napretka. Osnovna svrha programskog rješenja je ...

Saznajte više
Županijska razvojna strategija do 2020

Županijska razvojna strategija je temeljni planski dokument za održivi društveno-gospodarski razvoj svake županije te ključni dokument politike regionalnog razvoja, u kojem se, sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike ...

Saznajte više
Sektorske strategije

1. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Istarske županije 2018. – 2023. godine

2. Program zaštite okoliša Istarske županije 2019. – 2023.

3. Strategija razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016. – 2020..

Saznajte više

Relevantna regulativa

Strateški dokumenti

Zakonski akti