>

Strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR)

SPUR je informacijski sustav za upravljanje strateškog planiranja i upravljanja razvojem koji pruža usklađen sustav za identifikaciju trenutnog stanja kroz pokazatelje i indikatore za praćenje napretka. Osnovna svrha programskog rješenja je pružanje usklađenog metodološkog sustava za pripremu, organizaciju i implementaciju procesa upravljanja razvojem.

Informacijski sustav jest baza podataka i alat za:

  • izradu i međusobno usklađivanje akata strateškog planiranja;
  • povezivanje ciljeva akata strateškog planiranja s troškovima, izvorima financiranja i resursima potrebnima za njihovu provedbu;
  • prikupljanje podataka o provedbi akata strateškog planiranja i ostvarenim rezultatima, ishodima i učincima provedbe javnih politika;
  • prikupljanje podataka o razvojnim projektima koji su u pripremi;
  • pripremanje izvješća o provedbi akata strateškog planiranja;
  • osiguravanje potrebnih podataka za učinkovito upravljanje razvojem.
Pristup SPUR-u

Ovim putem Vas obavještavamo da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), trenutno u postupku migracije informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR).