Accessibility icon
>

Provedbeni program Istarske županije 2022. – 2025.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17), Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine je kratkoročni akt strateškog planiranja, kojim se osigurava ostvarenje strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te posebnih ciljeva Plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. – 2027. godine, kao i povezanost sa županijskim proračunom.

Izradom i usvajanjem Provedbenog programa stvorene su pretpostavke za daljnje jačanje kapaciteta županijskih upravnih tijela, ustanova, razvojnih agencija, gospodarskih subjekata, organizacija civilnog društva i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika za pripremu i provedbu razvojnih projekata te efikasnije korištenje financijskih sredstava iz fondova Europske unije, državnog i županijskog proračuna, kao i drugih izvora financiranja. Stoga su odredbe Provedbenog programa jedan od značajnih preduvjeta daljnjeg održivog, uključivog i inovativnog razvoja Istarske županije te povećanja otpornosti istarskog gospodarstva i društva na globalne krize. Zahvaljujući odabiru odgovarajućih javnih politika, Provedbeni program Istarske županije je progresivan, otvoren i zelen.

 

Provedbeni program Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Istarske županije za razdoblje 2022. – 2025. godine – tablični prikaz