Accessibility icon

Studijsko putovanje u Valoniju

5. veljače 2024.

Ravnateljica regionalnog koordinatora Istarske županije, Ivana Dragišić, sudjelovala je na studijskom putovanju u Valoniju u Belgiji, koje je održano od 29. siječnja do 1. veljače. Studijsko putovanje održano je u organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, a u sklopu provedbe projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini“.
U sklopu putovanja posjećene su organizacije i dionici iz područja regionalnoga razvoja i strateškog planiranja u Valoniji, s ciljem upoznavanja s njihovim primjerima dobre prakse i strateškim, razvojnim projektima. Studijsko putovanje bilo je namijenjeno predstavnicima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj te regionalnim koordinatorima.

Provedba projekta „Poboljšano strateško planiranje na regionalnoj i lokalnoj razini“ usmjerena je na poboljšanje vještina i sposobnosti regionalnih koordinatora za koordinaciju procesa strateškog planiranja na regionalnoj i lokalnoj razini, uspostavljenje kulture dijaloga za učinkovitu politiku i donošenje odluka te uspostavu strateških partnerstva i funkcionalne mreže na regionalnoj razini za postizanje ciljeva Nacionalne razvojne strategije te ciljeva održivog razvoja.

 

Najnovije