Accessibility icon

Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe

8. siječnja 2021.

Status: otvoren od 08.01.2021. do 22.03.2021.

Vrsta poziva: otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka: UP.03.2.1.05

Područje: Obrazovanje

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave

Partneri: osnivači dječjih vrtića koji geografski pripadaju području županije prijavitelja, osnivači osnovnih škola u kojima se provode programi predškolskog odgoja koji geografski pripadaju području županije prijavitelja, osnovne škole koje provode program predškolskog odgoja a u koje su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu, dječji vrtići u koje su upisana djeca koja će sudjelovati u projektu, jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području djeluje prijavitelj, regionalne razvojne agencije

Vrijednost natječaja: 150.000.000,00 kn

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Sažetak

U okviru ovog Poziva financirat će se uključivanje djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe kroz financiranje cjelodnevnog redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu pripadnike ciljane skupine.

Opći cilj:
Povećanje sudjelovanja djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolskim programima u svrhu smanjenja rizika ranog napuštanja školovanja te rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Specifični cilj:
Pružiti podršku uključivanju djece iz skupina u socioekonomski nepovoljnom položaju u predškolske programe.

Ciljna skupina: djeca u dobi između četiri godine i godine za početak obveznog osnovnog obrazovanja koja žive u lošim socioekonomskim uvjetima.

Ukupan iznos Poziva: 150.000.000,00 KN

ESF sufinanciranje (85%): 127.500.000,00 KN

Nacionalno sufinanciranje (15%): 22.500.000,00 KN

Sufinanciranje projekata:

U sklopu ovog Poziva sufinanciranje projekata od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno stopama rizika od siromaštva županija u kojoj se nalazi prijavitelj.

Natječajna dokumentacija dostupna je stranici Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije