Accessibility icon

Suradnjom Regionalnog koordinatora Istarske županije za europske programe i fondove i Doma za starije „Domenico Pergolis“ Rovinj izrađena projektna prijava za projekt „Osnivanje gerontološkog centra Rovinj-Rovigno“

26. kolovoza 2020.

U okviru projekta “Suradnjom i znanjem do uspješne EU regije“, Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove pružila je Domu za starije „Domenico Pergolis“ Rovinj stručnu pomoć u pripremi projekta „Osnivanje Gerontološkog centra Rovinj-Rovigno“.

Projekt je prijavljen na natječaj Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza, objavljenog u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a ukupna vrijednost projekta iznosi 4.584.024,04 kn. Trenutno je projektni prijedlog u fazi iščekivanja donošenja Odluke o financiranju.

Projekt „Osnivanje Gerontološkog centra Rovinj–Rovigno“ podrazumijeva ulaganja u socijalnu infrastrukturu (izgradnja, opremanje i provedba aktivnosti) koja su namijenjena transformaciji, odnosno prevenciji institucionalizacije osoba starije životne dobi s područja Grada Rovinja-Rovigno. Projektom će se značajno doprinijeti podizanju kvalitete izvaninstitucijskih usluga s naglaskom na dostupnost istih osobama s invaliditetom, spriječiti daljnja institucionalizaciju novih korisnika, te podići kvaliteta života osoba starije životne dobi i njihovih obitelji.

U okviru projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“ JURKIŽ pruža stručnu pomoć korisnicima s područja Istarske županije u pripremi i provedbi razvojnih projekata sufinanciranih EU sredstvima. Trenutno iz istoimenog projekta JURKIŽ pruža stručnu pomoć u provedbi projekata financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda te priprema projekte za prijavu na ESI fondove.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

 

 

 

 

Najnovije