Accessibility icon

Svi korisnici sredstava iz Europskog socijalnog fonda dobiti će pune iznose ugovorenih potpora

15. svibnja 2020.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. obavještava sve korisnike potpora ostvarenih iz Europskog socijalnog fonda da će dobiti puni iznos ugovorenih potpora. Slijedom pogrešno interpretiranih informacija, u javnosti se pojavila spekulacija kako će iznosi ugovorenih potpora biti smanjeni, što je netočna informacija. Slijedom preporuke Ministarstva financija Posredničkim tijelima je dana uputa da nastavno na situaciju izazvanu izvanrednim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19, te posljedično stupanjem na snagu Vladine Odluke o ograničavanju korištenja sredstava (NN41/20) dodatno procjeni stvarne potrebe za isplatama i pravdanjem predujmova od strane Posredničkih tijela druge razine.
Naime, pokazalo se da korisnici sredstava u početnim projektnim aktivnostima ne koriste u potpunosti isplaćene predujmove. Temeljem predmetnog, Posrednička tijela razine 2 su prilikom odobravanja iznosa predujma, vođena načelom dobrog financijskog upravljanja sredstvima državnog proračuna te temeljem analize planiranih aktivnosti i ostalih parametara projekta, procijenile stvarne potrebe korisnika za visinom isplate predujma. Ukoliko neki od korisnika pokaže potrebu za većim iznosom predujma njemu se isplaćuje predujam do punog iznosa predviđenog ugovorom. Ujedno napominjemo kako korisnici imaju pravo na isplatu iznosa predujma predviđenog ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava te će isti biti isplaćen sukladno planiranim projektnim aktivnostima tijekom provedbe projekta.
Također, važno je napomenuti da je Upravljačko tijelo s ciljem odgovornog financijskog upravljanja te raspolaganja sa sredstvima državnog proračuna, a prije nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom, naglasio važnost kontinuiranog pravdanja predujma u okviru odobrenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Predmetno je važno s ciljem zaštite korisnika kako isti po završetku provedbe projekta ne bi bio u situaciji povrata značajnog iznosa financijskih sredstava.
Zaključno, Upravljačko tijelo kontinuirano unaprjeđuje postupanje s ciljem pojednostavljenja provedbe korisnicima, a što se ogleda i u setu poduzetih mjera kao reakciju na izvanredne okolnosti. Paket poduzetnih mjera javno je dostupan svim korisnicima na stranicama Europskog socijalnog fonda.

Najnovije