Accessibility icon

Tehnička škola Pula izrađuje 3D vizire za zdravstvene radnike

2. travnja 2020.

Pandemija korona virusa u našoj zemlji prati i puno pozitivnih aktivnosti koje su pokrenute diljem Hrvatske. Jedna od njih je svakako izrada plastičnih vizira za glavu koji se izrađuju na 3D printerima, a koji služe medicinskom osoblju u zaštiti protiv virusa. Toj velikoj akciji pridružila se i Tehnička škola Pula, odnosno nastavnici Filip Šugar, Robert Milovan i Denis Gentilini te učenik Filip Latinčić. Tehnička škola Pula radi na četiri printera, tri su u vlasništvu škole, a jedan je u posjedu učenika Filipa Latinčića.  Isprintani modeli se doniraju bolnicama i domovima zdravlja.

Prvi 3D printer nabavljen  je u sklopu projekta 3D FOR VET, kojemu je cilj educirati učenike i nastavnike za korištenje 3D tehnologija kako bi svoja strukovna znanja mogli prilagoditi potrebama u industriji i gospodarstvu. Od kada je projekt započeo još 2017. godine učenici i nastavnici su kroz niz  predavanja, radionica, mobilnosti, prezentacija razvijali svoje kompetencije koje mogu primijeniti u praksi. Sada to i čine.

Kako bi stečeno znanje prenijeli na ostale učenike i profesore izraditi će se  Priručnik za izvođenje praktičnih radionica na 3D printeru koji će poslužiti kao edukativni materijal prilikom izvođenja i demonstriranja praktičnih vježbi na 3D opremi. Priručnik će biti dostupan široj javnosti na više europskih jezika, te će osim praktičnih vježbi sadržavati i kratak pregled upotrebe suvremenih tehnologija u partnerskim strukovnim školama.

Projekt 3D FOR VET financiran je u sklopu programa ERASMUS +, Ključna aktivnost 2. Suradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi. Ukupna vrijednost projekta je 250.585,00 €, a partneri su: Javna ustanova „Regionlani koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“ (vodeći partner), Koruški fakultet primijenjenih znanosti, Regija Malopolska, Tehnička škola Pula, METRIS – Centar za istraživanje materijala, Javni institut strukovnoga obrazovanja i usavršavanja Panevežys iz Litve te Srednja strukovna škola Miechowie iz Poljske.

 

 

Najnovije