Accessibility icon

Transnacionalni sastanak partnera 3D FOR VET projekta

28. srpnja 2020.

U organizaciji Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove, 28. srpnja održan je 4. transnacionalni projektni sastanak (on-line) u sklopu projekta 3D FOR VET, kojeg ustanova kao vodeći partner provodi zajedno s još 6 partnera iz Hrvatske, Litve, Austrije i Poljske.
Tom su se prilikom partneri iz 4 europske zemlje osvrnuli na glavne projektne aktivnosti, postignute rezultate, financijske aspekte provedbe te obaveze koje slijede do kraja projekta. Partneri su upoznati s diseminacijom projektnih aktivnosti kao jednim od najvažnijih zadataka partnerstva te s predstojećim obvezama koje treba izvršiti za uspješno financijsko okončanje projekta.

Projekt se bliži kraju provedbenog razdoblja, a rezultirao je s nekoliko značajnih dokumenata poput studije slučaja, koja je pokazala kako trenutno na tržištu rada postoji velika potražnja za stručnjacima u 3D području, što potvrđuje važnost modernizacije strukovnog obrazovanja i jačanja kompetencija buduće radne snage te samog 3D FOR VET projekta.
Najviše su koristi od učestvovanja u projektu imale škole koje su opremljene 3D skenerima i pisačima, kao i profesori koji su putem edukativnih radionica (treninga) imali priliku dodatno se usavršiti i razmijeniti znanja i primjere dobre prakse s kolegama iz ostalih zemalja. Znanja i iskustva putem međunarodne razmjene izmjenjivali su i učenici strukovnih škola kojima je ovaj projekt predstavljao jedinstveno iskustvo.

Najvažniji rezultat projekta je svakako Priručnik za izvođenje praktičnih radionica na 3D pisaču čiji je glavni cilj pružiti školama i nastavnicima smjernice i primjere praktičnih vježbi za primjenu u nastavi temeljenoj na 3D tehnologijama. Priručnik je tiskan na hrvatskom i ostalim jezicima projektnih partnera, te je dostupan svoj zainteresiranoj javnosti putem web stranice vodećeg partnera, a u tiskanom je obliku distribuiran svim strukovnim školama u Istri.

Projekt 3D FOR VET financiran je u okviru Erasmus +Programa, Ključna aktivnost 2. Suradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi, a umrežio je partnere i obrazovne institucije iz Hrvatske, Litve, Austrije i Poljske. Započeo je s provedbom u rujnu 2017. te će biti okončan krajem kolovoza 2020. godine. Vodeći je partner projekta Javna ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove, a od ostalih partnera u provedbi sudjeluju Koruški fakultet primijenjenih znanosti (Austrija), Regija Malopoljska (Poljska), Javna ustanova za strukovno obrazovanje i usavršavanje Panevežys (Litva), Srednja strukovna škola Jan Pawel II Miechowie (Poljska) te iz Hrvatske Tehnička škola Pula i Centar za istraživanje materijala Istarske županije – METRIS.

 

 

Najnovije