Accessibility icon

U Bruxellesu održana politička konferencija projekta +Resilient

20. travnja 2022.

Politički event projekta +Resilient održan je 20.4.2022. u prostorijama Europskog parlamenta u Bruxellesu.
Tijekom eventa predstavljeni su rezultati projekta s naglaskom na krovni dokument White paper koji obuhvaća sve preporuke, metode i alate za razvoj društvenog poduzetništva i društvenih inovacija razvijenih iz projekta.
Na konferenciji je započet dijalog s EU stručnjacima i donosiocima odluka kako bi se rezultati projekta implementirali na višim razinama, produbile postojeće EU strategije u području društvene ekonomije te na koji način javne politike mogu razvijati društvene inovacije i jamčiti njihovu održivost.
Tijekom panel rasprave na kojoj su sudjelovali stručnjaci iz područja društvenih inovacija predstavljena je i Preporuka javne politike za razvoj društvenog poduzetništva i društvenih inovacija u Istarskoj županiji koju je javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove razvila u suradnji sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Projekt +Resilient sufinanciran je iz programa Interreg Mediteran 2014-2020 iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U projektu sudjeluje 13 partnera iz 7 zemalja Mediterana, a cilj mu je umrežiti, povezati i prenijeti znanja i dobre prakse poticanja i razvijanja društvenih inovacija te utjecati na kreiranje jače institucionalne podrške na europskoj razini.

 

Najnovije