Accessibility icon

U Labinu se održava trening za korisnike projekata iz Fonda za pravednu tranziciju

6. lipnja 2023.

Od 5. do 7. lipnja 2023. godine, u Labinu se održava trening za nositelje projekata iz Istarske i Sisačko-moslavačke županije u okviru Fonda za pravednu tranziciju. Trening je namijenjen svim potencijalnim korisnicima Fonda te djelatnicima regionalnih koordinatora obiju županija. Edukacije će održati stručnjaci iz različitih područja koji će obraditi teme poput uvoda u Mehanizam i Fond za pravednu tranziciju, programe tehničke pomoći za nositelje projekata, aspekt državnih potpora, studije izvedivosti i CBA analizu. Trening će poslužiti kao podrška potencijalnim korisnicima u boljem razumijevanju svrhe i ciljeva Fonda za pravednu tranziciju, s ciljem doprinosa uspješnoj pripremi i prijavi za financiranje.

Kao jedine dvije regije identificirane za korištenje sredstava iz Fonda za pravednu tranziciju u Hrvatskoj, Sisačko-moslavačka i Istarska županija u programskom razdoblju 2021.-2027. imaju jedinstvenu priliku riješiti društvene, gospodarske i ekološke izazove prelaska na klimatski neutralno gospodarstvo kroz sufinanciranje ulaganja sredstvima Fonda za pravednu tranziciju.

Što se Istarske županije tiče, za financiranje projekata 6 jedinca lokalne samouprave (Grad Labin, Grad Pula, Općine Kršan, Raša, Sv. Nedelja i Pićan) te za ulaganja u privatni sektor osigurano je više do 72 milijuna EUR, a predviđene operacije se odnose na ulaganja u poduzetničku infrastrukturu, razvoj poljoprivredne i prehrambene poduzetničke infrastrukture, poticanje istraživačkih i inovacijskih aktivnosti putem ulaganja u visokorazvijeni IRI sektor, ulaganja u kružno gospodarstvo, provedba programa usmjerenih prema budućim kompetencijama, izgradnju i opremanje odgojno-obrazovnih institucija, ulaganja u proizvodne inovacije MSP-ova te ulaganja u program smanjenja emisija stakleničkih plinova.

 

Najnovije