Accessibility icon

U Opatiji održan okrugli stol na temu pravedne tranzicije

16. svibnja 2023.

Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Iki održan je 15. svibnja okrugli stol na temu “Pravedna tranzicija u Republici Hrvatskoj: prilike i izazovi” u okviru projekta BOLSTER. Na okruglome stolu su sudjelovali ključni akteri ove tematike – predstavnici Europske komisije, Europske investicijske banke, Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, regionalnih koordinatora Istarske i Sisačko-moslavačke županije, Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva IŽ te predstavnici identificiranih JLS-eva iz Istarske županije. Glavna tema okruglog stola bila je tranzicija prema ugljično neutralnom društvu te mehanizam pravedne tranzicije, a cilj događanja povezati ključne dionike pravedne tranzicije u Hrvatskoj.

Mehanizam za pravednu tranziciju najvažniji je alat za pravednu tranziciju europskih regija prema klimatski neutralnom gospodarstvu, a namijenjen je ublažavanju socijalnih i gospodarskih posljedica tranzicije regija koje su najizloženije tranzicijskim izazovima, odnosno regijama koje će biti najviše pogođene prelaskom na klimatski neutralno gospodarstvo. Mogućnosti financiranja za regije u tranziciji dostupne su kroz nekoliko stupova pravedne tranzicije odnosno izvora financiranja, a najvažniji među njima je Fond za pravednu tranziciju. Fond za pravednu tranziciju ključan je alat za pomoć područjima koja su najviše pogođena tranzicijom prema klimatskoj neutralnosti budući da se njime dodjeljuju bespovratna sredstva za provedbu specifičnih mjera i operacija koje će pridonijeti rješavanju socijalnih, gospodarskih i ekoloških problema konkretnog područja.

U Republici Hrvatskoj dvije su regije identificirane za korištenje sredstava iz Fonda za pravednu tranziciju – Sisačko-moslavačka županija i Istarska županija. Što se Istarske županije tiče, za financiranje projekata 6 jedinca lokalne samouprave (Grad Labin, Grad Pula, Općine Kršan, Raša, Sv. Nedelja i Pićan) te za ulaganja u privatni sektor osigurano je više do 72 milijuna EUR, a predviđene operacije se odnose na ulaganja u poduzetničku infrastrukturu, razvoj poljoprivredne i prehrambene poduzetničke infrastrukture, poticanje istraživačkih i inovacijskih aktivnosti putem ulaganja u visokorazvijeni IRI sektor, ulaganja u kružno gospodarstvo, provedba programa usmjerenih prema budućim kompetencijama, izgradnju i opremanje odgojno-obrazovnih institucija, ulaganja u proizvodne inovacije MSP-ova te ulaganja u program smanjenja emisija stakleničkih plinova.

 

Najnovije