Accessibility icon

U Puli održana Informativna radionica „Postupak izrade provedbenih programa jedinica lokalne samouprave i priprema godišnjih izvješća o njihovoj provedbi“

16. prosinca 2022.

U organizaciji Javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ u Puli je 15. prosinca 2022. godine održana Informativna radionica „Postupak izrade provedbenih programa jedinica lokalne samouprave i priprema godišnjih izvješća o njihovoj provedbi“.

Radionica je okupila velik broj sudionika iz gradova i općina u Istarskoj županiji, kojima su djelatnice Odsjeka za regionalni razvoj i strateško planiranje predstavile sustav strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na lokalnu i regionalnu razinu. Fokus radionice je bio na postupku izrade provedbenih programa jedinica lokalne samouprave, uz obrazloženje svih koraka u procesu donošenja provedbenih programa, ali i predstavljanje novosti u vezi izrade izmjena i/ili dopuna provedbenih programa. Drugi dio radionice je bio posvećen izradi godišnjih izvješća o provedbi provedbenih programa, uz detaljniju razradu uputa MRRFEU za donošenje izvješća.

Radionica je održana u sklopu provedbe EU projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoja. Projekt i aktivnosti koje je JU Regionalni koordinator Istarske županije realizirao u sklopu istog je na samom početku radionice predstavila privremena ravnateljica ustanove Patrizia Bosich.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 2.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije