Accessibility icon

U suradnji s JU Nacionalni park Brijuni uspješno prijavljen projekt MARTI (Central Europe)

28. veljače 2022.

U sklopu projekta “Suradnjom i znanjem do snažne EU regije”, Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove pruža pomoć javnopravnim tijelima s područja Istarske županije u pripremi projekata od značaja za razvoj regije, financiranih iz EU fondova. Prošlog je tjedna, u suradnji s JU Nacionalni park Brijuni kao prijaviteljem, uspješno prijavljen projektni prijedlog MARTI – Management and Restoration of Tiny Areas of Conservation Importance.

Projekt je prijavljen na 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027. Vrijednost prijavljenog projekta iznosi 2.181.399,68 EUR, a cilj mu je pridonijeti očuvanju biološke raznolikosti unaprjeđenjem ekološke povezivosti manjih močvarnih područja iznimnog značaja za bioraznolikost, sa zaštićenim područjima Središnje Europe.

Prijavitelj i vodeći partner projekta je Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, a osim JU partnerstvo čini još 8 javnih i privatnih organizacija iz područja zaštite i očuvanja prirode, i to iz Hrvatske, Slovenije, Slovačke i Austrije. Pored toga, u projektu će sudjelovati i 8 pridruženih partnera iz navedenih 4 zemalja.

Javna ustanova Regionalni koordinator osnovana je od strane Istarske županije 2018.g., a glavna joj je svrha upravljanje regionalnim razvoje Istre, što podrazumijeva osnaživanje javnog sektora u apsorpciji EU sredstava te upravljanje strateškim razvojem Istarske županije.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije