Accessibility icon

U suradnji s JU Regionalni koordinator IŽ prijavljena 3 projekta na natječaj FLAG-a Istarska batana

9. lipnja 2021.

U sklopu projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije, Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove kontinuirano pruža pomoć javnopravnim tijelima s područja Istarske županije u pripremi projekata od značaja za razvoj regije, financiranih iz EU fondova.

Posljednji u nizu projekata koji su prijavljeni u suradnji s Regionalnim koordinatorom jesu projekt Tematski park ribarske baštine općine Bale-Valle za prijavitelja Općinu Balle -Valle, projekt Kuća ribarstva Krnica za prijavitelja Općinu Marčana te projekt Očuvanje i valorizacija ribarske tradicije u Općini Ližnjan za prijavitelja Općinu Ližnjan-Lisignano. Navedeni projekti prijavljeni su na natječaj FLAG-a Istarska batana u okviru Mjere 1.1.1. Razvoj i unapređenje objekata i drugih javnih prostora te sadržaja povezanih s ribarskom baštinom Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a za razdoblje 2014. – 2020. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata iznosi 2.276.523,18 kn.

Projekt Tematski park ribarske baštine općine Bale-Valle ima za cilj očuvanje i promicanje ribolovne tradicije područja Općine Bale–Valle. Projektom se želi valorizirati ribarska baština Općine Bale, popularizirati ribolov i potaknuti lokalno stanovništvo, ali i posjetitelje i turiste na konzumaciju svježe ribe i morskih plodova. Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti: Izgradnja i opremanje Tematskog parka ribarske baštine općine Bale-Valle, Edukacije o baljanskoj ribarskoj tradiciji, Gastronomsko-edukativne manifestacije „Ribe su IN!“ i Otvorenje Tematskog parka ribarske baštine Općine Bale-Valle. Ciljane skupine projekta su predškolska i školska djeca iz Općine Bale-Valle, lokalno stanovništvo, posjetitelji i turisti, a krajnji korisnici projekta su odgojitelji i učitelji uključeni u projektne aktivnosti, stanovnici područja Općine Bale-Valle, posjetitelji i turisti koji će koristiti Tematski park ribarske baštine i nakon završetka provedbe projekta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 707.875,00 kn.

Svrha projekta Kuća ribarstva Krnica je očuvanje ribarske baštine i povećanje prepoznatljivosti pomorske tradicije Općine Marčana. Projekt uključuje uspostavu javnog prostora povezanog s ribarskom baštinom te provedbu niza mjera podizanja svijesti stanovništva. Osnivanjem Kuće ribarstva prezentirat će se značaj ribarske baštine naselja Krnica kroz edukativno interaktivni prostor. Ideja Kuće ribarstva je kroz multimedijalni doživljaj ispričati priču o životu ribara, procesu ribolova, ribarskim alatima te morskom svijetu i podmorju. Projektni partneru su Općina Marčana i OŠ Vladimira Nazora Krnica. Ciljana skupina projekta jesu djeca školskog i predškolskog uzrasta, lokalno stanovništvo i turisti, dok su krajnji korisnici nastavno i odgojno osoblje, zaposlenici Općine Marčana, šire stanovništvo FLAGA-a Istarska batana i cijele Istarske županije. Projektnim se aktivnostima izravno doprinosi podizanju svijesti javnosti o ribarskoj baštini Općine Marčana, kao i o nužnosti očuvanja ribolovne tradicije i prijenosa znanja na buduće naraštaje. Ukupna vrijednost projekta iznosi 828.489,25 kn.

Svrha projekta Očuvanje i valorizacija ribarske tradicije u Općini Ližnjan je promicanje i valorizacija ribarske baštine Općine Ližnjan i FLAG-a Istarska Batana, kroz uspostavu tematski uređene Ribarske staze u Uvali Kuje u Ližnjanu te provedbom aktivnosti za podizanje svijesti stanovništva, posjetitelja i turista o ribarskoj tradiciji Ližnjana. Projekt će izravno doprinijeti povećanju atrakcijske osnove Ližnjana i FLAG-a Istarska batana kao destinacije s prepoznatljivim ribarskim identitetom, te će se među lokalnim stanovništvom, posebice među djecom, i posjetiteljima, povećati razina informiranosti o bogatoj ribarskoj baštini i tradiciji ližnjanštine. Ciljana skupina projekta su djeca i mladi, učitelji Osnovne škole Dr. Mate Demarina, posjetitelji i turisti. Ukupna vrijednost projekta iznosi 740.158,93 kn.

Javna ustanova Regionalni koordinator osnovana je od strane Istarske županije 2018.g., a glavna joj je svrha upravljanje regionalnim razvojem Istre, što podrazumijeva osnaživanje javnog sektora u apsorpciji EU sredstava te upravljanje strateškim razvojem Istarske županije.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije