Accessibility icon

U suradnji s Regionalnim koordinatorom prijavljen projekt “ZaBoravak”

24. rujna 2020.

U sklopu projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije, Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove kontinuirano pruža pomoć javnopravnim tijelima s područja Istarske županije u pripremi projekata od značaja za razvoj regije, financiranih iz EU fondova.

Posljednji u nizu projekata koji je prijavljen u suradnji s Regionalnim koordinatorom jest projektni prijedlog ZaBoravak, prijavitelja Doma za starije osobe Alfredo Štiglić iz Pule. Projekt je prijavljen 23.9.2020. u sklopu ITU mehanizma, na natječaj UP.02.2.2.15 Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb.

Vrijednost projekta iznosi 2 milijuna kuna, a njime se razvija i širi usluga Dnevnog boravka sa senzornom sobom za starije osobe s demencijom u Domu za starije osobe Alfredo Štiglić Pula. Projekt predviđa razne aktivnosti kojima se doprinosi prelasku s institucionalnih socijalnih usluga na usluge zajednice te aktivnom uključivanju ranjivih skupina (starijih osoba s naglaskom na oboljele od demencije) u zajednicu. Paralelno s razvijanjem usluge dnevnog boravka, provoditi će se edukacije stručnjaka koji rade s pripadnicima ciljanih skupina, pružati će se usluge psihosocijalnog savjetovanja za članove obitelji oboljelih od demencije te će s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti socijalne inkluzije i poticanja procesa deinstitucionalizacije provoditi javna kampanja.

Projekt je razvijen u partnerstvu s Gradom Pula te uz podršku ostalih gradova i općina s urbanog područja Pula.

Javna ustanova Regionalni koordinator osnovana je od strane Istarske županije 2018.g., a glavna joj je svrha upravljanje regionalnim razvoje Istre, što podrazumijeva osnaživanje javnog sektora u apsorpciji EU sredstava te upravljanje strateškim razvojem Istarske županije.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije