Accessibility icon

U suradnji sa Regionalnim koordinatorom prijavljen projekt “CENTAR PODRŠKE 521”

25. rujna 2020.

U sklopu projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije, Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove kontinuirano pruža pomoć javnopravnim tijelima s područja Istarske županije u pripremi projekata od značaja za razvoj regije, financiranih iz EU fondova.

Posljednji u nizu projekata koji je prijavljen u suradnji s Regionalnim koordinatorom jest projektni prijedlog “Centar podrške 521”. Prijavitelj je Grad Pula -Pola, dok projektno partnerstvo čine: Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i Društvo distrofičara Istre-Pula. Projekt je prijavljen 24.9.2020. u sklopu ITU mehanizma, na natječaj UP.02.1.1.12 Aktivno ukljucivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/podrucja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb.

Vrijednost projekta iznosi 2.7 milijuna kuna, a njime se razvija inovativna socijalna usluga na Urbanom području Pula (UPP) kao odgovor na prepoznati nedostatak socijalnih usluga u zajednici koje bi potakle aktivno uključivanje ranjivih skupina. Projektnim aktivnostima uspostavlja se Centar Podrške 521 (CP521) koji će pružati socijalne usluge savjetovanja i pomaganja, organiziranja slobodnih aktivnosti i psihosocijalne podrške, razvija se programska platforma kojom se rješava problem nepristupačnost informacijskih kanala i neprilagođenosti komunikacijskih i medijskih sadržaja OSI i starijim osobama, educiraju se djelatnici koji rade s ranjivim skupinama, te se informira javnost o problemima ranjivih skupina i važnosti aktivnog uključivanja istih u zajednicu.

Projektni prijedlog prijavljen je od strane Grada Pule uz podršku ostalih gradova i općina s urbanog područja Pula.

Javna ustanova Regionalni koordinator osnovana je od strane Istarske županije 2018.g., a glavna joj je svrha upravljanje regionalnim razvoje Istre, što podrazumijeva osnaživanje javnog sektora u apsorpciji EU sredstava te upravljanje strateškim razvojem Istarske županije.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije