Accessibility icon

U tijeku su pregovori oko donošenja novog višegodišnjeg proračuna EU

14. svibnja 2020.

Donošenje novog višegodišnjeg financijskog okvira (VFO, poznatog i pod nazivom financijska perspektiva) Europske unije centralna je EU tema posljednjih dana, posebice u kontekstu suzbijanja epidemije koronavirusa i ublažavanja njezinih posljedica. Budući da se približavamo kraju financijske perspektive 2014.-2020., koja prestaje važiti 31. prosinca 2020. godine, Europska komisija je sukladno svojim ovlastima u svibnju 2018. godine predložila prijedlog novog sedmogodišnjeg okvira za period od 2021. do 2027, pod nazivom “Moderan proračun za Uniju koja štiti, osnažuje i brani”.

Trenutno su u tijeku pregovori između Europske komisije, Europskog vijeća i Europskog parlamenta, koji imaju ključnu ulogu u planiranju i donošenju ovog krovnog financijskog dokumenta Unije.

Po svemu sudeći, biti će vrlo izazovno uskladiti stajališta ključnih dionika donošenja novog proračuna, a posebice u vidu brojnih izazova i nedaća s kojima se EU susreće, od Covid-19 virusa, do migracija i pitanja unutarnje sigurnosti i obrane.

Što se Hrvatske tiče, ona bi u razdoblju od 2021. do 2027. trebala imati na raspolaganju 8,767 milijardi eura, dok joj je alokacijom za aktualnu 2014.-2020. perspektivu dodijeljeno 10,676 milijardi eura. Radi se dakle o smanjenju od otprilike 6%.

Sve relevantne informacije o novome financijskome okviru, pregovorima oko njegova donošenja i ostale ključne informacije može pronaći na web stranici Europskog parlamenta:
https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20200115IPR70326/q-a-on-the-eu-s-long-term-budget-multiannual-financial-framework-mff

Najnovije