Accessibility icon

U Umagu pokrenut projekt vrijedan 557 milijuna kuna

25. kolovoza 2020.

U prostorijama Gradske vijećnice Grada Umaga, u okviru projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag – Savudrija – Novigrad“ potpisana su 18. kolovoza 2020. godine dva ugovora o radovima na izgradnji (novogradnji i rekonstrukciji) mreže sustava odvodnje.

Vrijednost ugovora grupe 1: Izgradnja spojnog cjevovoda Savudrija – Umag na UPOV “Umag” i ispust uređaja iznosi 105.350.244,59 kn. Provedbom navedenog projekta spojiti će se postojeće zasebne aglomeracije Umag i Savudrija u jednu aglomeraciju sa zajedničkim sustavom pročišćavanja otpadnih voda III. stupnja, na novoj lokaciji. Predviđeno trajanje radova iznosi 31 mjesec. Vrijednost ugovora grupe 2.: Novogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje Savudrija –Umag iznosi 137.185.567,66 kn. U okviru predmetnog ugovora grupe 2. predviđena je novogradnja (proširenje) sustava odvodnje aglomeracije Umag-Savudrija, u naseljima koji nemaju izgrađen kanalizacijski sustav, i to 43.097 m cjevovoda sa izgradnjom 13 novih crpnih stanica.

Procijenjena ukupna vrijednost projekta „Poboljšanje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeracijama Umag-Savudrija-Novigrad“ iznosi 445.355.470,66 kn od čega 71% čine bespovratna sredstva Europske unije, a preostalih 29% u jednakim udjelima financiraju Republika Hrvatska, Hrvatske vode d.o.o. i 6. MAJ ODVODNJA d.o.o..

 

Najnovije