Accessibility icon

U Zadru predstavljene nove prilike za financiranje projekata sredstvima EU fondova 2021.-2027.

19. travnja 2021.

16. travnja 2021. godine u Zadru je održano prvo u nizu informativno-edukativnih događanja pod nazivom „EU fondovi 2021.-2027 – Nove prilike“ koje je organiziralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Cilj ovog događanja bio je informirati zainteresiranu javnost o mogućnostima financiranja projekata sredstvima EU fondova iz nove financijske perspektive 2021.-2027., pružiti informacije o tijeku pripreme strateških dokumenata za korištenje EU fondova u novom financijskom razdoblju te otvoriti ciklus partnerskih konzultacija u vezi izrade strateških dokumenata.
Video snimak događanja te korišteni materijali dostupni su na stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije