Accessibility icon

Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (mjera 2.1.1.)

18. studenoga 2020.

LAG “Središnja Istra” 5. studenog 2020. godine objavio je LAG natječaj temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a “Središnja Istra” 2014-2020. i to za mjeru 2.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” (Program ruralnog razvoja 7.4.1.)

PREDMET NATJEČAJA: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a „Središnja Istra“.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 1.670.250,41 HRK.
*Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi 100.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (bez PDV-a), neovisno o tome ima li nositelj projekta pravo na mogućnost odbitka pretporeza ili ne, dok najviša vrijednost javne potpore iznosi 17.500 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:
Nositelj projekta mora biti:
jedinica lokalne samouprave
trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo
*Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora imati podmirene obveze dospjelih članarina prema LAG-u „Središnja Istra“ u trenutku podnošenja prijave projekta, ako je primjenjivo.

Prijave projekata podnose se od 20. studenog 2020., a najkasnije do 15. siječnja 2021.

 

Više informacije potražite na: LAG središnja Istra

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije