Accessibility icon

Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje

6. svibnja 2019.

Fond: Kohezijski fond; OP „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Područje: Zaštita prirode i okoliša

Otvoren: od 06.05.2019.

Rok za predaju: do 21.12.2020.

Prihvatljivi prijavitelji sa područja Istarske županije su:

1. Aquarium Pula d.o.o.
Verudela bb, HR-52100 Pula,
OIB: 00972615522
2. Javna ustanova Nacionalni park Brijuni
Brionska 10, HR-52212 Fažana
OIB: 79193158584
3. Udruga Morski obrazovni centar Pula
Negrijeva 10, HR-52100 Pula
OIB: 18794203855

Raspoloživost sredstava: 66.000.000,00 kn

Najniži mogući iznos po projektu: 200.000,00 kn

Najviši mogući iznos po projektu: 6.000.000,00 kn

Cilj poziva: unaprijediti postojeće i uspostaviti nove kapacitete oporavilišta za smještaj i brigu o jedinkama životinja koje se zbrinjavaju u oporavilištima.

Specifični cilj: 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“

 

Više informacija na  poveznici

Najnovije