Accessibility icon

Upute za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

4. srpnja 2022.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Upute za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Upute su izrađene u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa izradi i pravilnoj primjeni odredbi zakonodavnog okvira sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem.
Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa JLP(R)S se izrađuje za razdoblje u trajanju od 1. siječnja do 30. lipnja, a godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa
JLP(R)S za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.
Rok za izradu i javnu objavu polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa je 31. srpnja tekuće godine, odnosno 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, za godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa.

Detaljne upute za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dostupne su na stranicama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao i u dokumentima u nastavku:

Upute za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S_30_6_2022

Prilog 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S_30_6_2022

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 2.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije