Accessibility icon

Urbana agenda za EU – otvorena 2 natječaja za nova partnerstva

28. srpnja 2023.

U sklopu Urbane agende za EU otvoreni su novi natječaji za uspostavu tematskih partnerstva na temu hrane i gradova jednakosti. Poziv je otvoren za gradove, države članice i druge organizacije do 29. rujna 2023.

Urbana agenda za EU bavi se urbanim izazovima uspostavljanjem partnerstava između gradova, Europske komisije, drugih institucija i tijela EU-a, nacionalnih vlada i ostalih dionika poput nevladinih organizacija. Sudjelovanje europskih gradova ključno je za uspješnost ove inicijative, a trenutno traže motivirane partnere i koordinatore partnerstva.

Partnerstvo Gradovi jednakosti usredotočit će se na provođenje jednakosti za sve ranjive skupine stanovništva na intersekcijski način kako bi se osiguralo da se nikoga ne izostavi (leave no one behind).

Partnerstvo Hrana bavit će se temama kao što su agroekologija, prehrambena pravednost, pristup zemljištu i upravljanje javnim zemljištem, s ciljem doprinosa razvoju održivijih i pravednijih prehrambenih sustava.

Više informacija o otvorenim natječajima možete pronaći na stranicama Urbane agende za EU.

Najnovije