Accessibility icon

Uskoro dva dodatna Erasmus+ poziva za prijavu projekata KA2

8. srpnja 2020.

Kao odgovor na posljedice pandemije koronavirusa, Europska komisija će uskoro objaviti dva nova Erasmus+ poziva za prijavu projekata u 2020. godini na temu Inovativne prakse u digitalno doba te Jačanje kreativnosti i kulture. Riječ je o pozivima za KA2 Strateška partnerstva, a oba poziva imat će rok za prijavu u listopadu 2020. godine.
Najavljeno je da će poziv na temu digitalizacije biti otvoren za područje općeg, strukovnog i visokog obrazovanja, a poziv na temu kreativnosti i kulture bit će otvoren za područje mladih, općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih.
Projektima na temu digitalizacije očekivani je cilj podupirati primjenu digitalnih tehnologija te inovativnih i otvorenih pedagogija u obrazovanju i osposobljavanju. Poziv će podupirati i upotrebu europskih okvira za digitalne kompetencije, uključujući razvoj i korištenje otvorenih obrazovnih resursa. Prednost će imati oni kojima se promiču inovativne metode i alati za online poučavanje.
Projektima na temu kreativnosti i kulture svrha je poduprijeti razvoj vještina, izgradnju kapaciteta i otpornosti kroz umjetnost i kreativnost. Očekuje se da će maksimalni iznos financiranja projekta biti 150.000 eura, a trajanje najdulje dvije godine.

Najnovije