Accessibility icon

USKORO: FLAG-natječaj za ulaganja u objekte za maloprodaju, preradu i skladištenje proizvoda ribarstva i akvakulture

8. rujna 2020.

Obavještavaju se jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pripadnike gospodarskog sektora ribarstva u kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća s područja FLAG-a Istarska batana na skoru objavu FLAG-natječaja u okviru Mjere 3.4.2 Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulture. Mjera 3.4.2. je usmjerena na podršku razvoju male ribarske infrastrukture na području FLAG-a koja je značajna za svakodnevne poslovne djelatnosti ribara i mogućnosti obavljanja ribolova. Prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

  1. Rekonstrukcija i/ili opremanje postojećih stacionarnih objekata za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture;
  2. Nabava i/ili opremanje montažnih objekata za maloprodaju proizvoda ribarstva i akvakulture (kontejnerskog tipa i sl.);
  3. Rekonstrukcija i/ili opremanje postojećih objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture i/ili skladištenje svježih proizvoda ribarstva i akvakulture.

Raspoloživa sredstva u okviru ovog FLAG-natječaja iznose 1.112.925,00 HRK. Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK, dok je najviši iznos 70.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK. Osnovni intenzitet javne potpore je 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta, a za projekte kojima je nositelj projekta javnopravno tijelo iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Za ostale nositelje projekta intenzitet potpore može biti do 100% ukoliko se zadovolje kriteriji Zajednički korisnik, Zajednički interes i Inovativne značajke na lokalnoj razini.

Pozivaju se zainteresirani da tijekom mjeseca rujna prate službenu web stranicu FLAG-a Istarska batana na kojoj će pravovremeno biti dostupne sve novosti vezane uz objavu natječaja.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije