Accessibility icon

Uspješna suradnja Regionalnog koordinatora i istarskih korisnika

2. ožujka 2022.

U okviru projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“ javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove nastavlja pružati stručnu pomoć javnopravnim tijelima s područja Istarske županije u pripremi i provedbi EU projekata. Uz stručnu i savjetodavnu podršku Regionalnog koordinatora IŽ, prijavljena su 3 projektna prijedloga na natječaj MRRFEU-a „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“, objavljenog u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Riječ je o sljedećim projektima:
1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za Regionalni centar za zaštitu i spašavanje, prijavitelja Vatrogasne zajednice Istarske županije, ukupne vrijednosti 2.650.000,00 kn.
Cilj projekta je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju za Regionalni centar za zaštitu i spašavanje u svrhu objedinjavanja žurnih službi (centar za vatrogastvo i civilnu zaštitu IŽ, centar za hitnu medicinu, centar za obavljanje svih vrsta aktivnosti Crvenog križa, centar za obuku HGSS-a, uspostavljanje helikopterske službe).
Time će se omogućiti kvalitetna suradnja svih službi u sustavu civilne zaštite, te neposredno i efikasnija i brža reakcija na prirodne rizike i rizike povezane s ljudskim aktivnostima.

2. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju zgrade Doma zdravlja u Pazinu, prijavitelja Istarski domovi zdravlja, ukupne vrijednosti 905.000,00 kn.
Cilj projekta je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju kojom će se omogućiti povećanje energetske učinkovitosti Doma zdravlja u Pazinu, ispunjenje zakonske obaveze dostizanja nZEB standarda (zgrade gotovo nulte energije) za predmetnu zgradu, objedinjavanje djelatnosti primarne i sekundarne zdravstvene zaštite u jedan objekt, te povećanje kvalitete usluge pacijentima koji koriste usluge IDZ-a na području Pazinštine i centralne Istre.

3. Izrada projektno tehničke dokumentacije za zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar Ližnjan – Lisignano, prijavitelja Općine Ližnjan – Lisignano, ukupne vrijednosti 687.000,00 kn.
Cilj projekta je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju kojom će se revitalizirati i prenamijeniti zapušteni prostor nekadašnjeg industrijskog postrojenja tvrtke “Agroprodukt” i staviti u funkciju novi zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan. Postojeća infrastruktura u vlasništvu Općine Ližnjan rekonstruirat će se, opremiti i prenamijeniti u multifunkcionlani centar koji će uključivati sljedeće: zdravstvene ambulante, prostor kluba umirovljenika, općinsku knjižnicu te prostor za rad volonterskih djelatnosti.

 

Javna ustanova Regionalni koordinator osnovana je od strane Istarske županije 2018.g., a glavna joj je svrha upravljanje regionalnim razvoje Istre, što podrazumijeva osnaživanje javnog sektora u apsorpciji EU sredstava te upravljanje strateškim razvojem Istarske županije.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije