Accessibility icon

Uspješna suradnja Regionalnog koordinatora Istarske županije za europske programe i fondove i Grada Vodnjana – prijavljen projekt „Dok je nas, ne rabi da pensaš – Pružanje usluge pomoći u kući na području Puljštine“

23. prosinca 2020.

U sklopu projekta Suradnjom i znanjem do snažne EU regije, Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove kontinuirano pruža pomoć javnopravnim tijelima s područja Istarske županije u pripremi projekata od značaja za razvoj regije, financiranih iz EU fondova.
Posljednji u nizu projekata koji je prijavljen u suradnji s Regionalnim koordinatorom jest projektni prijedlog „Dok je nas, ne rabi da pensaš – Pružanje usluge pomoći u kući na području Puljštine“. Projekt je prijavljen 22.12.2020. u sklopu ITU mehanizma, na natječaj UP.02.2.2.15 Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb.
Projektom „Dok je nas, ne rabi da pensaš – Pružanje usluge pomoći u kući na području Puljštine“ unaprjeđuje se i širi izvaninstitucijska socijalna usluga pomoći u kući na području Puljštine. Projektom je predviđena provedba programa pomoći u kući, edukacija i jačanje kapaciteta osoba koje rade sa starijim osobama, te provedba javne kampanje o važnosti procesa deinstitucionalizacije. Ciljne skupine projekta su starije osobe s područja Puljštine i osobe koje rade sa starijim osobama, a krajnji korisnici su članovi obitelji starijih osoba uključenih u projekt i ostali građani.
Vodeći partner je Grad Vodnjan – Dignano, partner na projektu je Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pula, a vrijednost projekta iznosi 1.280.766,60 kn.
Javna ustanova Regionalni koordinator osnovana je od strane Istarske županije 2018.g., a glavna joj je svrha upravljanje regionalnim razvoje Istre, što podrazumijeva osnaživanje javnog sektora u apsorpciji EU sredstava te upravljanje strateškim razvojem Istarske županije.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnovije