Accessibility icon

Uspješna suradnja Regionalnog koordinatora Istarske županije za europske programe i fondove i javne ustanove Natura Histrica – prijavljen projekt „Uređenje i opremanje šumske staze do Romualdove špilje“ u Limskom zaljevu

22. rujna 2020.

U okviru projekta “Suradnjom i znanjem do uspješne EU regije“, Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove pružila je javnoj ustanovi Natura Histrica stručnu pomoć u pripremi projekta „Uređenje i opremanje šumske staze do Romualdove špilje“.

Projekt je 22. rujna 2020. prijavljen na Natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“, a ukupna vrijednost projekta iznosi 747.531,25 kn. Opći cilj projekta „Uređenje i opremanje šumske staze do Romualdove špilje“ je poticanje razvoja šumskog područja podizanjem svijesti stanovništva o prirodno-kulturnoj baštini šumskog područja Limskog zaljeva te Romualdove špilje, dok je specifični cilj projekta educiranje i informiranje lokalnog stanovništva i posjetitelja o šumi, održivom gospodarenju šumama te zaštiti šuma i okolišu. Prijavitelj projekta je Natura Histrica, javna ustanova koja svakodnevno provodi mjere zaštite prirode u Istarskoj županiji, projekt će trajati 24 mjeseca, a planirano je uređenje staze uz korištenje prirodnih materijala, postavljanje odmorišta, ograde, uređenje platoa ispred ulaza u Romualdovu špilju te postavljanje nekoliko interpretacijskih sadržaja duž staze.

U okviru projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“ JURKIŽ pruža stručnu pomoć korisnicima s područja Istarske županije u pripremi i provedbi razvojnih projekata sufinanciranih EU sredstvima. Trenutno iz istoimenog projekta JURKIŽ pruža stručnu pomoć u provedbi desetak projekata financiranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda te priprema desetak projekata za prijavu na ESI fondove.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

Najnovije