Accessibility icon

Uspješna suradnja Regionalnog koordinatora Istarske županije za europske programe i fondove i Komunalca Fažana d.o.o. – prijavljen projekt „Ribarnica Fažana“

16. prosinca 2020.

U sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“, Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove kontinuirano pruža pomoć javnopravnim tijelima s područja Istarske županije u pripremi projekata od značaja za razvoj regije, financiranih iz EU fondova.

Posljednji u nizu projekata koji je prijavljen u suradnji s Regionalnim koordinatorom jest projektni prijedlog „Ribarnica Fažana“ prijavitelja Komunalac Fažana d.o.o.. Projekt je prijavljen 15.12.2020. godine u sklopu FLAG-ovog natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 3.4.2. Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulture iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. FLAG-a Istarska batana. Vrijednost projekta je 200.000,00 kn od čega su 85 % EU sredstva, a 15% sredstva RH.

Projektom se predviđa ulaganje u malu infrastrukturu u sektoru ribarstva (ribarnicu), odnosno u nabavku moderne i potpuno opremljene ribarnice koja će se smjestiti na jednom od najfrekventnijih mjesta na području Općine Fažana. Na taj će se način ojačati lanac opskrbe, razviti kvalitetniji kanali prodaje u predmetnom sektoru te dodati vrijednost proizvodima ribarstva i akvakulture. S obzirom na to da je šire područje Fažane okarakterizirano dugom ribarskom tradicijom, projekt se savršeno uklapa u lokalni identitet.

Javna ustanova Regionalni koordinator osnovana je od strane Istarske županije 2018.g., a glavna joj je svrha upravljanje regionalnim razvoje Istre, što podrazumijeva osnaživanje javnog sektora u apsorpciji EU sredstava te upravljanje strateškim razvojem Istarske županije.

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

Najnovije