Accessibility icon

Uspješno prijavljen projekt “Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju – Zajedno rastimo sigurnije”

16. prosinca 2020.

Nastavlja se niz EU projekata koje u sklopu projekta “Suradnjom i znanjem do snažne EU regije” Javna ustanova Regionalni koordinator priprema za korisnike s područja Istarske županije.
Dana 14.12.2020. prijavljen je projekt “Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju – Zajedno rastimo sigurnije” za prijavitelja Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula. Projekt je prijavljen u sklopu ITU mehanizma, na natječaj UP.02.2.2.15 Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb.
Vrijednost projekta iznosi gotovo 1.860.000,00 kn, a njime se pridonosi širenju i unaprjeđenju socijalnih usluga u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji na urbanom području Pule.
Projektom “Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju – Zajedno rastimo sigurnije” djeci i njihovim obiteljima pružaju se usluge savjetovanja i pomaganja, psihosocijalne podrške i rane intervencije u sklopu aktivnosti Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula, a istovremeno se educiraju djelatnici koji rade s navedenim skupinama te se provodi javna kampanja usmjerena na promicanje prava ranjivih skupina, što će rezultirati uključivanjem u život zajednice te prevencijom institucionalizacije ciljnih skupina.

Projekt je razvijen u partnerstvu s Gradom Pula, uz savjetodavnu i stručnu pomoć Regionalnog koordinatora Istarske županije za europske programe i fondove.
Javna ustanova Regionalni koordinator osnovana je od strane Istarske županije 2018.g., a glavna joj je svrha upravljanje regionalnim razvoje Istre, što podrazumijeva osnaživanje javnog sektora u apsorpciji EU sredstava te upravljanje strateškim razvojem Istarske županije.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 1.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

Najnovije