Accessibility icon

Uspješno završen postupak migracije podataka i omogućen upis projektnih ideja i razvojnih projekata u SPUR

31. ožujka 2021.

Sredinom ožujka ove godine uspješno je okončan postupak migracije podataka Informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR) na Centar dijeljenih usluga („Državni oblak“), čime su stvorene pretpostavke za nastavak upisa projektnih ideja i razvojnih projekata u modul Registar projekata.

Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR) uspostavljen je sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 123/17) u cilju učinkovitijeg planiranja i postizanja vizije razvoja, strateških i posebnih ciljeva definiranih aktima strateškog planiranja te evidentiranja i praćenja pripreme razvojnih projekata. Sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga javnopravna tijela u Republici Hrvatskoj obvezne su unositi svoje projektne ideje i razvojne projekte u navedeni informacijski sustav, što će doprinijeti kvaliteti postupka izrade programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027., kao i učinkovitosti korištenja EU sredstava u predstojećem razdoblju.

U okviru svojih zakonskih ovlasti, javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ obavlja poslove upisa projektnih ideja i razvojnih projekata upravnih tijela Istarske županije u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem te pruža stručnu savjetodavnu pomoć jedinicama lokalne samouprave i ostalim javnopravnim tijelima s područja županije vezanu za upis njihovih projektnih ideja i razvojnih projekata u SPUR.

Ovim putem pozivamo sve jedinice lokalne samouprave i javnopravna tijela na području Istarske županije da nastave s postupkom unosa svojih projektnih ideja i razvojnih projekata u Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR) te da se u slučaju potrebe za stručnom pomoći obrate našoj javnoj ustanovi.

 

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei.

Članak/natječaj/sadržaj je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti 2.4. Mjere informiranja za (potencijalne) korisnike u sklopu projekta „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“.

 

Najnovije