Accessibility icon

Uspostava reciklažnih dvorišta

18. veljače 2020.

Status: Otvoren od 18.02.2020. do 15.02.2021.

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Referentna oznaka: KK.06.3.1.16

Područje: Zaštita okoliša

Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave

Partneri: Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Raspoloživost sredstava: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda (KF) u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 HRK.

Ukupni iznos prihvatljivih troškova po pojedinom projektnom prijedlogu ne smije prelaziti iznos od 7.600.000,00 HRK.

Najniži odnosno najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  1. reciklažna dvorišta – građevine:
  • najniži iznos 500.000,00 HRK
  • najviši iznos 4.500.000,00 HRK
  1. reciklažna dvorišta – mobilne jedinice:
  • najniži iznos 100.000,00 HRK
  • najviši iznos 800.000,00 HRK.

Vrijednost natječaja: 100.000.000,00 kn

Fond: Kohezijski fond

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zaštita okoliša i održivost resursa

Više informacija na https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uspostava-reciklaznih-dvorista/

Najnovije