Accessibility icon

Usvojen Prijedlog Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine

26. siječnja 2024.

U prostorima pazinskog Spomen doma, 25. siječnja 2023. godine, održana je 23. sjednica Skupštine Istarske županije na kojoj je predstavljen i jednoglasno usvojen Plan razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine.

Tulio Demetlika, zamjenik Župana Istarske županije, uvodno se osvrnuo na izniman značaj Plana razvoja za daljnji ravnomjeran i održiv razvoj Županije, dok je Ivana Dragišić, ravnateljica javne ustanove „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“, detaljno predstavila njegov sadržaj i postupak izrade.

Plan razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja, koji se donosi u svrhu definiranja posebnih ciljeva za provedbu dugoročnih akata strateškog planiranja, Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te sektorskih i višesektorskih strategija.

Nositelj izrade Plana razvoja bila je Istarska županija, dok je javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove – Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“ bila koordinator postupka izrade u suradnji s angažiranim vanjskim stručnjacima.

Pored članova Partnerskog vijeća, Glavnog županijskog tima, Radne skupine i tematskih podskupina, u postupku izrade Plana razvoja Istarske županije sudjelovao je veliki broj dionika. Potrebno je posebno istaknuti aktivno dioništvo jedinica lokalne samouprave i upravnih tijela Istarske županije, predstavnika akademske zajednice, gospodarskih subjekata i organizacija civilnog društva.

Plan razvoja Istarske županije za razdoblje od 2022. do 2027. godine temelji se na sljedećim prioritetima javnih politika:

  • Zelena i povezana regija,
  • Pametna regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključivosti,
  • Regija inovativnog i konkurentnog gospodarstva u funkciji održivosti,
  • Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivost istarskog identiteta.

U okviru spomenutih prioriteta definirano je 16 posebnih ciljeva s pripadajućim pokazateljima ishoda i 77 mjera, koje su u cijelosti usklađene s odredbama Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te odredbama ostalih relevantnih EU, nacionalnih i regionalnih strateških i planskih dokumenata.

Sukladno srednjoročnoj viziji razvoja, te utvrđenim prioritetima, posebnim ciljevima i mjerama, ključne snage Istarske županije su visoka kvaliteta života, očuvan okoliš te inovativno i konkurentno gospodarstvo. Njena otpornost očituje se u više elemenata društveno gospodarskog razvoja, od sposobnosti ublažavanja rizika uzrokovanih klimatskim promjenama, preko diversifikacije gospodarskog sektora i inovativnog pristupa tradicionalnim industrijama, do zdravstvene i socijalne vitalnosti stanovništva kao njenog ključnog resursa. Uz daljnje promicanje uključivosti i multikulturalnosti, Istarska županija ostaje najrazvijenija regija u Republici Hrvatskoj te dodatno unapređuje povezanost na regionalnoj razini.

Najnovije