Accessibility icon

Vrednovanje sustava odabira projekata – Operativni program Konkurentnost i kohezija

14. studenoga 2019.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojoj ulozi Upravljačkog tijela za Operativni programa „Konkurentnost i kohezija“ provelo je postupak vrednovanja programa tijekom programskog razdoblja u skladu s važećim Planom vrednovanja. Vrednovanje je obuhvatilo sustav odabira projekata, primjene kriterija odabira i poštivanja horizontalnih načela, uključujući postupke izravne dodjele bespovratnih sredstava.

Vrednovanje učinkovitosti, djelotvornosti i učinka pomoći iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, nužno je kako bi se poboljšala kvaliteta koncepta i provedbe programa te utvrdio njegov učinak u odnosu na ciljeve strategije Unije za pametan, održiv i uključiv rast.

Rezultati vrednovanja i cjelovito Izvješće o provedenom vrednovanju dostupni su u datotekama u pritivku te na sljedećoj poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2019/05/Zavr%C5%A1no-izvje%C5%A1%C4%87e

Materijal

Pregled ključnih značajki vrednovanja za korisnike

Najnovije