Accessibility icon

Za studente poslijediplomskog specijalističkog studija “Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj” održano gostujuće predavanje

18. ožujka 2021.

Dana 17. ožujka 2021. godine u okviru kolegija „Europske ekonomske integracije“ održano je gostujuće predavanje predstavnice javne ustanove Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove. Na početku predavanja studenti su upoznati s osnivanjem, ciljevima i djelovanjem Regionalnog koordinatora Istarske županije.

U sklopu predavanja dan je pregled projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova prema operativnim programima u razdoblju 2014. do 2020. godine u kojima sudjeluju različiti subjekti iz Istarske županije, s naglaskom na  jedinice regionalne i lokalne samouprave. Posebno je istaknuta uloga Regionalnog koordinatora u pružanju potpore potencijalnim prijaviteljima.

Drugi dio predavanja bio je posvećen novinama djelovanja kohezijske politike u razdoblju 2021.-2027. godine. Posebno je istaknut proces izrade novih strateških dokumenata te sudjelovanje Regionalnog koordinatora Istarske županije u radnim skupinama za izradu pojedinih operativnih programa.

Na taj su način polaznici studija dobili detaljne informacije o brojnim projektima, njihovim specifičnostima, važnosti EU financiranja za financiranje potreba na regionalnoj i lokalnoj razini, te isto tako o okviru djelovanja Europskih strukturnih i investicijskih fondova, te nacrtu operativnih programa u novoj financijskoj perspektivi.

Ovo je bilo prvo gostujuće predavanje za polaznike nove generacije poslijediplomskog specijalističkog studija «Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj» koji je započeo s izvođenjem 1. ožujka 2021. godine.

Najnovije