Accessibility icon

Započeo proces programiranja Interreg programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2021.-2027.

28. svibnja 2021.

U sklopu procesa izrade novog programa prekogranične suradnje Slovenija Hrvatska,  slijedi izrada teritorijalne (socio-ekonomske) analize programskog područja kao i izrada dokumenta Interreg Programa.

Identificirani su glavni ciljevi i razvojne politike:

  1. konkurentnija i pametnija Europa promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i regionalne povezivosti u području IKT-a;
  2. zelenija, otporna Europa s niskom razinom emisija koja prelazi na gospodarstvo s nultom neto stopom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama, sprečavanja rizika i upravljanja njime te održive urbane mobilnosti;
  3. povezanija Europa jačanjem mobilnosti;
  4. uključivija Europa s istaknutijom socijalnom komponentom provedbom europskog stupa socijalnih prava;
  5. Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja svih vrsta područja i lokalnih inicijativa.

Ciljevi koji su specifični za sam Interreg odnose se na:

  1. Bolje upravljanje suradnjom
  2. Sigurnija i zaštićenija Europa

Najnovije